Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

Colors of The Petals นิยามร้อยบุปผา


  • 10 กรกฎาคม 2020

ดอกพิกุล

ด้วยลักษณะของดอกเกร็ดเล็กๆ สีขาว เมื่อแก่จึงจะมีสีน้ำตาลอมเหลือง แลดูคล้ายสีทอง คนไทยจึงเช

  • 9 กรกฎาคม 2020

ดอกรัก

  • 8 กรกฎาคม 2020

ดอกกุหลาบมอญ

พอหันมามองความจริง ณ ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ แหล่งค้าส่งดอก ไม้แห่งใหญ่ที่สุดของบ้านเรา ดอกกุ

  • 7 กรกฎาคม 2020

ดอกหงอนนาค

  • 6 กรกฎาคม 2020

ดอกบานชื่น

  • 5 กรกฎาคม 2020

ดอกดาวเรือง

    'ดอกดาวเรือง' ภาษาเหนือบ้านเราเรียกด้วยสําเนียงน่ารักว่าดอก 'คําปูจู้' เหมือนสืบเชื้อส

  • 4 กรกฎาคม 2020

ดอกดาวกระจาย

    แม้ 'ดอกดาวกระจาย' ในสกุล Cosmos (คอสมอส) จะมีถินกําเนิดเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้

  • 3 กรกฎาคม 2020

ดอกเบญจมาศ

    นานมาแล้ว ณ หมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งบนเกาะญี่ปุ่นมีหญิงนาม 'ขิกุโนะ' กําลังตกอยู่ในห้ว

  • 2 กรกฎาคม 2020

ดอกบานไม่รู้โรย

    'ดอกบานไม่รู้โรย' เป็นพืชนําเข้าจากละตินอเมริกา สันนิษฐานว่าเริ่มทยอยมาตังแต่ครั้งกรุง

  • 1 กรกฎาคม 2020

ดอกคําฝอย

    นาน ๆ ครั้งที่ความงดงามของตัวดอกไม้จะถูกตีคุณค่ารองลงไปเมื่อเทียบกับประโยชน์เอนกอนันต์