Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

ดอกไม้


 • 13 กรกฎาคม 2020

ว่าด้วยดอกไม้ที่บานเพียงปีละครั้ง

มาลีขี้อาย เจ้าดอกไม้พันธุ์พิเศษที่บานแค่ครั้งเดียวในรอบหนึ่งปี     สำหรับคนปลูกดอกไม้แล้ว

 • 6 กรกฎาคม 2020
 • 207 Views

5 ดอกไม้ ที่ไม่ว่าใครก็อยากเบือนหน้าหนี

    ไม่ใช่ดอกไม้ทุกดอกจะน่าดู น่าชม และน่าดอมดม     ขึ้นชื่อว่า ‘ดอกไม้’ นิยามที่ติดกายมาย

 • 5 กรกฎาคม 2020

ดอกดาวเรือง

    'ดอกดาวเรือง' ภาษาเหนือบ้านเราเรียกด้วยสําเนียงน่ารักว่าดอก 'คําปูจู้' เหมือนสืบเชื้อส

 • 4 กรกฎาคม 2020

ดอกดาวกระจาย

    แม้ 'ดอกดาวกระจาย' ในสกุล Cosmos (คอสมอส) จะมีถินกําเนิดเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้

 • 4 กรกฎาคม 2020
 • 339 Views

รวมดอกไม้หน้าตาคล้ายสัตว์

    ท่องไปในสวนสัตว์ดอกไม้ ชมความน่าเอ็นดูของเหล่าสัตว์ร้ายในร่างดอกไม้น้อย     ความน่าอัศ

 • 3 กรกฎาคม 2020

ดอกเบญจมาศ

    นานมาแล้ว ณ หมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งบนเกาะญี่ปุ่นมีหญิงนาม 'ขิกุโนะ' กําลังตกอยู่ในห้ว

 • 3 กรกฎาคม 2020

มะลิ

 • 2 กรกฎาคม 2020
 • 22753 Views

12 จุดถ่ายภาพห้ามพลาด RakDok Floral Week(s)

 • Event
 • Joe Rainforest
 • 22753 Views

จุดที่ 1 CAFE AUX FLOURISH - FLEUR Concept​     Cafe de fleur คาเฟ่ดอกไม้ เ

 • 2 กรกฎาคม 2020

ดอกบานไม่รู้โรย

    'ดอกบานไม่รู้โรย' เป็นพืชนําเข้าจากละตินอเมริกา สันนิษฐานว่าเริ่มทยอยมาตังแต่ครั้งกรุง

 • 27 มิถุนายน 2020
 • 268 Views

เขายื่นดอกไม้ให้เธอในบทเพลง Lyrics of Flowers

    ดมกลิ่นหอมของดอกไม้ในบทเพลง     เสียงคอร์ดเปียโนที่ไล่ระดับอารมณ์จ