Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

กล้วยไม้ช้างกระ


  • 21 มิถุนายน 2020
  • 264 Views

ช้างกระ

    'ดอกกล้วยไม้ช้างกระ' คือหนึ่งใน 'จตุรคชาเทพ' หรือสี่กล้วยไม้ป่าสกุล 'ช้าง' อันเป็นที่