Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

การรัดเท้าดอกบัว


  • 27 ตุลาคม 2020
  • 4651 Views

รองเท้าดอกบัวของหญิงสาว และชายผู้ถูกทำให้กลายเป็นจักรพรรดิอยู่ร่ำไป

  • History
  • ศิริจินดา
  • 4651 Views

รองเท้าดอกบัวคือพยานรัก หรือความรวดร้าวของชีวิต?     สำหรับผู้ชายจีนตั้งแต่ในยุคห้าราชวงศ์