Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

คาร์เนชั่นสีแดง


  • 14 สิงหาคม 2020
  • 266 Views

ถ้าโลกยังใช้ภาษาดอกไม้แบบวิคตอเรีย (ซีเคร็ต)

    ดอกไม้ทุกดอกมีข้อความลับซ่อนอยู่     ในสมัยวิคตอเรีย ดอกไม้ทุกดอกมีข้อความลับซ่อนอยู่