Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

อิเคบานะ


  • 19 พฤษภาคม 2020
  • 579 Views

อิเคบานะ : ศิลปะแห่งการมองความงามของดอกไม้และชีวิต

  • Culture
  • รตา มนตรีวัต
  • 579 Views

    มากกว่าการจัดดอกไม้ การจัดอิเคบานะคือการจัดใจ     อิเค (ike) แปลว่า มีชีวิต    บานะ (b