Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

FloralCraft


 • 19 พฤษภาคม 2021
 • 3064 Views

ม่านดอกไม้สด ทอกระดาษเป็นม่าน แล้วปักดอกไม้เพื่อแต้มบ้านให้ชุ่มฉ่ำ

    ม่านดอกไม้สด ไอเดียสุดคราฟต์ที่ไม่ใช่แค่ม่านดอกไม้สดธรรมดาเท่านั้น แต่เป็นม่านดอกไม้สด

 • 8 ตุลาคม 2020
 • 1058 Views

Kirati : RakDok Talk

“ไม่ได้ชอบดอกไม้ แต่งานดอกไม้ทำให้เรามีความสุข” กานต์นิธิ จอมแปง ผลผลิตที่ได้จากความสุข ทำ

 • 8 สิงหาคม 2020
 • 1784 Views

“ดอกไม้ในวิถีชุมชน” คุณคิดอย่างไรกับนิทรรศการในครั้งนี้

บทสรุปนิทรรศการ RakDok Floral Weeks l ดอกไม้แรก(ยิ้ม)แย้ม ในชั่วขณะหนึ่งที่วิถีชุมชนถูกผสม

 • 2 กรกฎาคม 2020
 • 44558 Views

12 จุดถ่ายภาพห้ามพลาด RakDok Floral Week(s)

 • Event
 • Joe Rainforest
 • 44558 Views

จุดที่ 1 CAFE AUX FLOURISH - FLEUR Concept​     Cafe de fleur คาเฟ่ดอกไม้ เ

 • 23 เมษายน 2020
 • 964 Views

สร้างสรรค์ดอกไม้ ที่ไม่มีวันเหี่ยว : Rakdok Talk

Rakdok Talk : สร้างสรรค์ดอกไม้ ที่ไม่มีวันเหี่ยว สร้างสรรค์ดอกไม้ ที่ไม่มีวันเหี่ยว งานปัก