Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

ดอกไม้กับผีเสื้อ


  • 27 สิงหาคม 2020
  • 964 Views

ผีเสื้อไม่ได้ตอมเราเพราะเราเหมือนดอกไม้… แต่เพราะเราเหมือนอึ

  • Discover
  • รตา มนตรีวัต
  • 964 Views

    โลกมีทั้งดอกไม้แสนสวยและอึที่น่ารังเกียจบนผืนดินผืนเดียวกัน     ผีเสื้อพิศวาสเพียงดอกไ