Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

Colors of The Petals นิยามร้อยบุปผา


 • 10 กรกฎาคม 2020

พิกุล

ด้วยลักษณะของดอกเกร็ดเล็กๆ สีขาว เมื่อแก่จึงจะมีสีน้ำตาลอมเหลือง แลดูคล้ายสีทอง คนไทยจึงเช

 • 9 กรกฎาคม 2020

ดอกรัก

 • 8 กรกฎาคม 2020

กุหลาบมอญ

พอหันมามองความจริง ณ ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ แหล่งค้าส่งดอก ไม้แห่งใหญ่ที่สุดของบ้านเรา ดอกกุ

 • 7 กรกฎาคม 2020

หงอนนาค

 • 6 กรกฎาคม 2020

บานชื่น

 • 5 กรกฎาคม 2020
 • 1757 Views

ดาวเรือง

    'ดอกดาวเรือง' ภาษาเหนือบ้านเราเรียกด้วยสําเนียงน่ารักว่าดอก 'คําปูจู้' เหมือนสืบเชื้อส

 • 4 กรกฎาคม 2020
 • 10960 Views

ดาวกระจาย

    แม้ 'ดอกดาวกระจาย' ในสกุล Cosmos (คอสมอส) จะมีถินกําเนิดเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้

 • 3 กรกฎาคม 2020
 • 2079 Views

เบญจมาศ

    นานมาแล้ว ณ หมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งบนเกาะญี่ปุ่นมีหญิงนาม 'ขิกุโนะ' กําลังตกอยู่ในห้ว

 • 2 กรกฎาคม 2020
 • 3213 Views

บานไม่รู้โรย

    'ดอกบานไม่รู้โรย' เป็นพืชนําเข้าจากละตินอเมริกา สันนิษฐานว่าเริ่มทยอยมาตังแต่ครั้งกรุง

 • 1 กรกฎาคม 2020
 • 2121 Views

คําฝอย

    นาน ๆ ครั้งที่ความงดงามของตัวดอกไม้จะถูกตีคุณค่ารองลงไปเมื่อเทียบกับประโยชน์เอนกอนันต์