Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

ดาวเรือง


 • 5 กรกฎาคม 2020
 • 533 Views
ดาวเรือง

    ‘ดอกดาวเรือง’ ภาษาเหนือบ้านเราเรียกด้วยสําเนียงน่ารักว่าดอก ‘คําปูจู้’ เหมือนสืบเชื้อสายจากตรงนั้น แต่แท้จริงแล้วกลับมีถิ่นกําเนิดไกลโพ้นถึง ทวีปอเมริกาใต้พบว่าราวหนึ่งพันปีหลังคริสตกาล ชาวเม็กซิโกโบราณใช้ช่อดาวเรืองสีเหลืองอร่ามดั่งทองทา วางสัการะอย่างนอบน้อมบนแท่น พระแม่มารีจึงเป็นที่มาของชื่อ ‘Mary’s Gold’ หรือ ‘ทองคําของพระแม่มารี’ ซึ่งก็เป็นต้นกําเนิดของชื่อภาษาอังกฤษในเวลาต่อมาว่า ‘Marigold’ นั่นเอง

    คงคล้ายกับประเพณีของชนอินเดียเช่นกัน เพราะพวกเขาใช้ประกอบในมาลัยพวงใหญ่ซึ่งมีพรรณพฤกษาถึง ๒๑ ชนิดบูชาเทพเจ้าทั้งปวง โดยดอกดาวเรืองเป็นหนึ่งในนั้น แทนสัญลักษณ์บัลลังก์ทองที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

    ด้วยความที่ชอบแดดจัด ดาวเรืองจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า ‘Sun’s Bride’ หรือ’ เจ้าสาวของพระอาทิตย์’

    ปัจจุบันดอกดาวเรืองนับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะบนพื้นที่จังหวัดพะเยา ลําปาง นนทบุรีราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรีและอุดรธานีมีแปลงปลูกรวมกันกว่า ๖,๐๐๐ ไร่และ ด้วยเป็นพืชซึ่งปลูกและดูแลได้ง่าย ขายได้ราคา โดยเกษตรกรหมุนเวียนปลูกอยู่ในสามสายพันธุ์หลัก ๆ คือ ดาวเรืองอเมริกัน (สีเหลือง สีส้ม สีทอง และสีขาว) ดาวเรืองฝรั่งเศส (สีเหลือง สีส้มสีทอง และสีน้ำตาลอมแดง) ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม อีกทั้งยังเริมนําเข้าสายพันธุ์ใหม่ ๆ  เข้ามา อาทิพันธุ์ซอฟเวอร์น (soverign) กับพันธุ์จาไมก้า (jamaica)

    ใช่เพียงว่าดาวเรืองจะถูกใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ นานา ในฐานะดอกไม้มงคล ประโยชน์ทางสมุนไพรก็เปี่ยมล้นยิงเช่นกัน เช่น ใช้สมานแผล แก้ อาการเจ็บคอ ฟอกเลือด แก้ไอ ละลายเสมหะ มีสารเบต้าแคโรทีน ช่วยต่อ ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็ง

    ในอุตสาหกรรมสิงทอขนาดเล็กซึ่งไม่นิยมสารเคมีนิยมใช้สีจากดอกดาวเรืองมาย้อมผ้า โดยอ้างว่าเป็นกรรมวิธีแบบอินเดียโบราณสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นกันมา โดยกลุ่มคนแรก ๆ ก็คือนักบวชนิกายหนึ่ง นําผ้าห่อศพมาย้อมเพื่อใช้นุ่งห่ม จนกาลเวลาล่วงเลยมากว่า ๒,๖๐๐ ปี นิกายใหม่นั้นเติบโตภายใต้ชื่อ ‘ พระพุทธศาสนา’

RakDok

Previous Posts


 • 4 กรกฎาคม 2020
 • 2143 Views

ดาวกระจาย

    แม้ 'ดอกดาวกระจาย' ในสกุล Cosmos (คอสมอส) จะมีถินกําเนิดเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้

 • 3 กรกฎาคม 2020
 • 544 Views

เบญจมาศ

    นานมาแล้ว ณ หมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งบนเกาะญี่ปุ่นมีหญิงนาม 'ขิกุโนะ' กําลังตกอยู่ในห้ว

 • 2 กรกฎาคม 2020
 • 744 Views

บานไม่รู้โรย

    'ดอกบานไม่รู้โรย' เป็นพืชนําเข้าจากละตินอเมริกา สันนิษฐานว่าเริ่มทยอยมาตังแต่ครั้งกรุง

 • 1 กรกฎาคม 2020
 • 501 Views

คําฝอย

    นาน ๆ ครั้งที่ความงดงามของตัวดอกไม้จะถูกตีคุณค่ารองลงไปเมื่อเทียบกับประโยชน์เอนกอนันต์

 • 30 มิถุนายน 2020
 • 834 Views

ต้อยติ่ง

    คํานิยามสั้น ๆ เมื่อก่อนของ 'ดอกต้อยติ่ง' ก็เพียง - วัชพืชดอกสวย แต่ปัจจุบันดอกต้อยติ่

Recent Posts


งานปั้นเซรามิกที่อบอวลไปด้วยดอกไม้ และความทรงจำในสวนของแม่

 • DIY
 • Siri P.
 • 165 Views

ม่านดอกไม้สด ทอกระดาษเป็นม่าน แล้วปักดอกไม้เพื่อแต้มบ้านให้ชุ่มฉ่ำ

เที่ยวทิพย์! ทัวร์ออนไลน์ ‘เทศกาลดอกทิวลิป’ 2021 ประเทศเนเธอร์แลนด์

“ดอกไม้สื่อสารได้กับทุกคน” รู้จัก Arianna Caroli จิตกรผู้ถ่ายทอดพลังแห่งดอกไม้สู่งานศิลป์

ภาพถ่ายดอกไม้จมน้ำ เบลอเส้นจำกัดระหว่างโลกความจริงและห้วงความฝัน

 • Art
 • Siri P.
 • 243 Views

เมื่อความสดชื่นของดอกไม้ รังสรรค์มื้ออาหารให้น่าทานกว่าทุกครั้ง

 • Art
 • Siri P.
 • 675 Views