Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

Marigold


  • 21 สิงหาคม 2020

ดาวเรือง

  • 14 สิงหาคม 2020
  • 267 Views

ถ้าโลกยังใช้ภาษาดอกไม้แบบวิคตอเรีย (ซีเคร็ต)

    ดอกไม้ทุกดอกมีข้อความลับซ่อนอยู่     ในสมัยวิคตอเรีย ดอกไม้ทุกดอกมีข้อความลับซ่อนอยู่

  • 5 กรกฎาคม 2020

ดอกดาวเรือง

    'ดอกดาวเรือง' ภาษาเหนือบ้านเราเรียกด้วยสําเนียงน่ารักว่าดอก 'คําปูจู้' เหมือนสืบเชื้อส