Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

ดอกเข็ม


  • 20 สิงหาคม 2020

เข็ม

  • 28 มิถุนายน 2020

ดอกเข็ม

    'ดอกเข็ม' มีชื่อตรงกันกับภาษาอังกฤษ 'Needle Flower' ตามความเชื่อดั่งเดิมของไทยโบราณมัก

  • 8 พฤษภาคม 2020
  • 688 Views

Color of Oriental พานดอกไม้ กล้วยไม้สกุลเข็ม

  • DIY
  • Joe Rainforest
  • 688 Views

    เข็ม เป็นชื่อเรียกสั้นๆ ของดอกกล้วยไม้สกุล Ascocentrum หรือสกุลเข็มนั่นเอง ซ