Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

ตำนานดอกคัตเตอร์


  • 10 กรกฎาคม 2020
  • 722 Views

‘ดอกคัตเตอร์’ ตำนานดวงดาวบนพื้นดิน

หยาดน้ำตาของดวงดาวกับความเศร้าหลากเวอร์ชั่น     ‘ดอกคัตเตอร์’ หรือที่บางคนรู้จักในชื่อ ‘ดอ