Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

Palmy


  • 27 มิถุนายน 2020
  • 1278 Views

เขายื่นดอกไม้ให้เธอในบทเพลง Lyrics of Flowers

    ดมกลิ่นหอมของดอกไม้ในบทเพลง     เสียงคอร์ดเปียโนที่ไล่ระดับอารมณ์จ