Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

SkyVegetables


  • 8 ตุลาคม 2020

Rooftop Farm นวัตกรรมปลูกผักให้งอกงามบนดาดฟ้า

  • Press
  • รตา มนตรีวัต

ภาพวิวจากดาดฟ้าในอนาคตของเมืองอาจไม่ใช่ตึกสูง แต่เป็นผัก     ในยุคที่โลกร้อน บ้านเมืองขยาย