Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

เอื้องผึ้ง


 • 22 มิถุนายน 2020
 • 669 Views
เอื้องผึ้ง

    “เอี้องเอย คนขานนามเอี้องผึ้ง กลีบเหลืองปานน้ำผึ้ง หอมตรึงต้องใจภุมรา” ท่อนหนึ่งจากบทเพลง ‘เอื้องผึ้ง – จันผา’ ของเทพบุตรโฟล์คซองคําเมืองแห่ง ดินแดนล้านนา ‘จรัล มโนเพ็ชร’ ผู้ล่วงลับ ดังก้องผ่านเข้ามาถึงโสตประสาททันทีที่ได้เห็นคํา ‘ดอกเอื้องผึ้ง’ กล้วยไม้เจ้าเสน่ห์สีเหลืองอมส้มแสด คอยส่งกลิ่นหอมจรุงอ่อน ๆ เจือหวาน สมนาม ‘Honey Fragrance’ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม

    คําว่า ‘เอื้อง’ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ท่านลงความหมายไว้ว่าเป็น “ภาษาถิ่นพายัพ (น.) หมายถึง ต้นกล้วยไม้” ส่วน ‘เอื้องผึ้ง’ หรือ ‘Dendrobium lindleyi Steud’ นั้น ตั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแด่ ‘Sir John Lindley’ ผู้ค้นพบกล้วยไม้ชนิดนี้ครั้งแรกทางตอนเหนือของประเทศพม่า ตั้งแต่ ค.ศ. 1840 หรือ พ.ศ. 2383 ร้อยแปดสิบปีล่วงมาพอดิบพอดี

    ดอกเอื้องผึ้งมักพบอยู่ตรงบริเวณป่าดิบแล้ง สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 300 – 1,500 เมตร โดยเกาะเติบโตอยู่กับไม้ใหญ่ตามคาคบสูง เมืองไทยพบเจอได้มากทางภาคเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกมีกลิ่นหอมแรงช่วงกลางวัน ช่อย้อยยาวประมาณ 15 – 40 เซนติเมตร จํานวนดอกไม่แน่นนัก จึงพลิ้วไหวยามต้องลมพัด ดอกบานเต็มที่ไม่เกินสามเซนติเมตร แรกบานมีสีเหลืองอมเขียว ต่อมาสีจะเข้มขึ้น เป็นเหลืองอมส้มแสด ดอกเอื้องผึ้งบานนานสุดราวห้าวัน แต่หากถูกน้ำฝนชะก็จะอายุสั้นเพียงสองหรือสามวันเท่านั้น

    ยิงกว่าโศกนาฏกรรมตามเพลง ‘เอื้องผึ้ง – จันผา’ แล้ว ปัจจุบัน ‘ดอกเอื้องผึ้ง’ ได้รับความสนใจจากธุรกิจน้ำหอมอย่างมาก ด้วยกลิ่นหวานมหัศจรรย์ราวน้ำผึ้งสวรรค์อันเป็นเอกลักษณ์จึงมีมูลทางธุรกิจสูงเกินเพื่อนพ้อง

    แรกเริมเดิมทีชาวโรมันและกรีกโบราณผลิตน้ำหอมโดยแช่ดอกไม้ลงในน้ำมันมะกอกเพื่ อดูดซับกลิ่นจากพืช น้ำมันหอมนี้จึงมีราคาแพง และนิยมใช้กันเพียงหมู่ชนชั้นสูงเท่านั้น กระทั่งชาวอาหรับซึ่งเป็นพวกแรกที่รู้จักสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีกลั่น (distillation) โดยใช้ดอกบดละเอียด แล้วจึงอบด้วยไอน้ำร้อน เพื่อให้น้ำมันหอมระเหยกลายเป นไอเก็บไว้ยังหลอดแก้ว

    ดอกเอื้องผึ้งเคยถูกมานําเข้ากระบวนการดังกล่าวข้างต้นเช่นกันในยุคก่อน ร.ศ. 150 แต่ปริมาณน้ำมันหอมระเหยอันโดดเด่นก็ยังถูกใช้สอยบนพระราชสํานัก เท่านั้น ต่างกับสมัย พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ‘เอื้องผึ้ง’ กลับยืนหยัดอย่างหอมหวนทั่ว วงการน้ำหอมโลกภายใต้ชื่อ – กลิ่นกล้วยไม้จากภูผาตะวันออก

    ‘Orchid of Eastern Mountains’

RakDok

Previous Posts


 • 21 มิถุนายน 2020
 • 567 Views

ช้างกระ

    'ดอกกล้วยไม้ช้างกระ' คือหนึ่งใน 'จตุรคชาเทพ' หรือสี่กล้วยไม้ป่าสกุล 'ช้าง' อันเป็นที่

 • 20 มิถุนายน 2020
 • 436 Views

แคทลียา

    แคทลียาคือกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมนํามาปลูกเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เนื่อง

 • 19 มิถุนายน 2020
 • 678 Views

แวนด้า

    แวนด้า (Vanda) คือกล้วยไม้สกุลหนึ่งจากวงศ์ (Orchidaceae) ซึ่งนับว่าเป็นสกุลซึ่งไม่หลาก

 • 18 มิถุนายน 2020
 • 818 Views

กล้วยไม้ดิน

    ราวกลางปี พ.ศ. 2559 มีข่าวน่าตื่นเต้นสําหรับวงการพฤกษศาสตร์ไทยชิ้นหนึ่ง คือการค้นพบพืช

 • 17 มิถุนายน 2020
 • 635 Views

มณฑารพ

    ขอยกตอนหนึ่งของพุทธวจนะตรัสแก่พระอานนท์ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน “...แม้ดอกมณฑารพอันเป

Recent Posts


งานปั้นเซรามิกที่อบอวลไปด้วยดอกไม้ และความทรงจำในสวนของแม่

 • DIY
 • Siri P.
 • 544 Views

ม่านดอกไม้สด ทอกระดาษเป็นม่าน แล้วปักดอกไม้เพื่อแต้มบ้านให้ชุ่มฉ่ำ

เที่ยวทิพย์! ทัวร์ออนไลน์ ‘เทศกาลดอกทิวลิป’ 2021 ประเทศเนเธอร์แลนด์

“ดอกไม้สื่อสารได้กับทุกคน” รู้จัก Arianna Caroli จิตกรผู้ถ่ายทอดพลังแห่งดอกไม้สู่งานศิลป์

ภาพถ่ายดอกไม้จมน้ำ เบลอเส้นจำกัดระหว่างโลกความจริงและห้วงความฝัน

 • Art
 • Siri P.
 • 734 Views

เมื่อความสดชื่นของดอกไม้ รังสรรค์มื้ออาหารให้น่าทานกว่าทุกครั้ง

 • Art
 • Siri P.
 • 1043 Views