Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

ColorsofThePetals


 • 10 กรกฎาคม 2020

พิกุล

ด้วยลักษณะของดอกเกร็ดเล็กๆ สีขาว เมื่อแก่จึงจะมีสีน้ำตาลอมเหลือง แลดูคล้ายสีทอง คนไทยจึงเช

 • 9 กรกฎาคม 2020

ดอกรัก

 • 8 กรกฎาคม 2020

กุหลาบมอญ

พอหันมามองความจริง ณ ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ แหล่งค้าส่งดอก ไม้แห่งใหญ่ที่สุดของบ้านเรา ดอกกุ

 • 7 กรกฎาคม 2020

หงอนนาค

 • 6 กรกฎาคม 2020

บานชื่น

 • 4 กรกฎาคม 2020
 • 3628 Views

ดาวกระจาย

    แม้ 'ดอกดาวกระจาย' ในสกุล Cosmos (คอสมอส) จะมีถินกําเนิดเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้

 • 3 กรกฎาคม 2020
 • 821 Views

เบญจมาศ

    นานมาแล้ว ณ หมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งบนเกาะญี่ปุ่นมีหญิงนาม 'ขิกุโนะ' กําลังตกอยู่ในห้ว

 • 2 กรกฎาคม 2020
 • 1081 Views

บานไม่รู้โรย

    'ดอกบานไม่รู้โรย' เป็นพืชนําเข้าจากละตินอเมริกา สันนิษฐานว่าเริ่มทยอยมาตังแต่ครั้งกรุง

 • 30 มิถุนายน 2020
 • 1154 Views

ต้อยติ่ง

    คํานิยามสั้น ๆ เมื่อก่อนของ 'ดอกต้อยติ่ง' ก็เพียง - วัชพืชดอกสวย แต่ปัจจุบันดอกต้อยติ่

 • 29 มิถุนายน 2020
 • 4092 Views

พยับหมอก

    แค่เพียงเรื่องเล่าขานถึง 'ดอกพยับหมอก' คือดอกไม้ทรงโปรดในพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๙ ด