Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

RakDokEvent


  • 21 กันยายน 2020

ดอกไม้ยักษ์ในรังนก

คำเตือนจากธรรมชาติว่า “มนุษย์ไม่ใช่ศูนย์กลางของทุกสิ่ง”       “เกิดเป็นคนนั้นยิ่งใหญ่ และป

  • 8 สิงหาคม 2020
  • 331 Views

“ดอกไม้ในวิถีชุมชน” คุณคิดอย่างไรกับนิทรรศการในครั้งนี้

บทสรุปนิทรรศการ RakDok Floral Weeks l ดอกไม้แรก(ยิ้ม)แย้ม ในชั่วขณะหนึ่งที่วิถีชุมชนถูกผสม

  • 2 กรกฎาคม 2020
  • 33130 Views

12 จุดถ่ายภาพห้ามพลาด RakDok Floral Week(s)

  • Event
  • Joe Rainforest
  • 33130 Views

จุดที่ 1 CAFE AUX FLOURISH - FLEUR Concept​     Cafe de fleur คาเฟ่ดอกไม้ เ

  • 16 มิถุนายน 2020
  • 658 Views

ค้นหาสมดุลย์ของมนุษย์และธรรมชาติที่นิทรรศการ The Terrarium – Redressing the Im/balance

    ยามบ่ายวันอาทิตย์เราเดินทางไปแถวสามย่าน เพื่อชมนิทรรศการ  ‘The Terrariu