Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

ดอกไม้เพื่อพ่อ ดอกไม้แห่งความดี


 • 12 ตุลาคม 2020
 • 678 Views
ดอกไม้เพื่อพ่อ ดอกไม้แห่งความดี

In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

    ไม่มีชาติใดในโลก ที่เรียกพระราชาของตนเองว่า “พ่อ” ได้เหมือนกับชาวไทยในวันที่เราทุกคนสูญเสียพ่อ… ผู้เป็นที่รักไป สิ่งเดียวที่เราทุกคนทำได้ นั่นก็คือ… ร่วมมือกันลงมือทำในสิ่งที่พ่อสอนไว้ และสิ่งเล็กๆที่คนไทยอย่างเราร่วมกันทำได้ คือการร่วมกันแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อของเราด้วยความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และนี่คือ…จุดเริ่มเล็กๆ ที่จุดประกายให้
    พ่อค้าแม่ค้าดอกไม้ในบริเวณปากคลองตลาด ร่วมกันแสดงพลังสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่ออันเป็นที่รักของเรา ด้วยการจัดงาน “ดอกไม้เพื่อพ่อ” ร่วมกับประชาชนทั่วไปที่สนใจเป็นจิตอาสาจัดทำซุ้มดอกไม้เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในบริเวณปากคลองตลาดตั้งแต่สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ จนถึงบริเวณหน้าสถานีตำรวจพระราชวัง
    กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมตัวกันของช่างฝีมือดอกไม้ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าในปากคลองตลาด พร้อมกับประชาชนทั่วไปที่สามารถร่วมเป็น จิตอาสา ระดมดอกไม้สดที่เป็นพืชเศรษฐกิจจากทั่วประเทศไทย มารังสรรค์ร่วมกันจัดทำเป็นซุ้มดอกไม้เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ที่งดงาม ยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยความหมาย ที่แสดงออกถึงความรักที่ลูกมีต่อพ่อผู้เป็นที่รัก ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยแต่ละส่วนของงานได้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    This is a momentous time in Thai history. A time when flower vendors, flower arrangers as well as people not only from Bangkok’s biggest flower market but from all over the nation, put their hearts together to volunteer, to bring and to make the arrangements of six spectacular flower displays to honour and to show the greatest gratitude to the beloved King Bhumibhol.
โลโก้ “ดอกไม้เพื่อพ่อ”
    ทีมงานได้เลือกภาพของยายตุ้ม ชาวบ้านสามัญชนผู้เฝ้าอดทนรอรับเสด็จพระองค์ท่านจนบัวสาย 3 ดอกที่เตรียมมาถวายเฉาคามือ ซึ่งเป็นภาพติดตาคนไทยทุกคน มาจัดทำเป็นโลโก้งาน “ดอกไม้เพื่อพ่อ” แต่ครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย จึงเปลี่ยนจากดอกบัวสายเป็นดอกมณฑารพ ดอกไม้ทิพย์ที่มีถิ่นกำเนิดในแดนสวรรค์ เมื่อครั้งใด มีเหตุการณ์ ที่ทำให้แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นถึงชั้นฟ้า ดอกมณฑารพ ก็จะโปรยปรายผ่านแดนทิพย์สู่โลกมนุษย์ ดังนั้นดอกมณฑารพ จึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานในครั้งนี้
คนไทย (Thais)
ซุ้มที่ 1 ชื่อซุ้ม “คนไทย”
    อุโมงค์ดอกไม้จัดทำผืนผ้าปลิวไสวความยาว 89 เมตร ตามพระชนมพรรษาของพระองค์ ประดับด้วยดอกไม้สีขาวโดยส่วนปลายของผืนผ้า จะค่อยๆกลายมาเป็นสีของธงชาติไทย เพื่อสื่อความหมายว่า มนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาคล้ายดังผ้าสีขาวบริสุทธิ์ ต่อเมื่อได้มาอาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์
    เราทุกคนล้วนสมัครใจเป็นคนไทยร่วมกันอย่างหมดหัวใจ โดยจะเปิดให้ประชาชนถือเทียนเดินผ่านซุ้มดังกล่าว เพื่อร่วมกันสื่อความหมายว่า ไม่ว่าลมพายุจะรุนแรงแค่ไหน ก็ไม่สามารถดับแสงเทียนแห่งศรัทธาของคนไทยลงไปได้ เพราะคำสอนของพ่อเป็นสัจธรรม และเป็นอมตะวาจาสำหรับลูกๆที่เป็นคนไทยตราบนานเท่านาน
 
1st Floral Station: Thais
    This floral tunnel is made in a form of flying cloth 89 metres in length, decorated initially with white flowers. The colour of the flowers gradually changes until they become the colours of the Thai national flag at the end. The arrangement implies that different people were born as individuals, but after spending their lives in Thailand during King Bhumibhol’s reign, “they” have become “we”. In addition, the 89 metre-length of the cloth represents the 89 years of His life.
    During the display, visitors are invited to light candles while walking through the tunnel symbolizing that His words and his teachings were always able to keep Thai people safe and no matter how strong the storms were and will be, they will never be able to destroy the trust Thai people have held in Him, the trust that will stay in Thai people’s hearts forever.
สายฝน (Rainfall)
ซุ้มที่ 2 ชื่อซุ้ม “สายฝน”
    ซุ้มดอกไม้ที่จัดทำขึ้นด้วยดอกบัว ที่เรียงลำดับหลดหลั่นกันดุจสายน้ำ จากจุดเริ่มแรงบันดาลใจจากดอกบัวของยายตุ้มที่เฝ้าอดทนรอรับเสด็จในหลวงจนดอกบัวสายในมือเหี่ยวเฉา แต่พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระทัยดังสายฝนที่หลั่งชโลมให้ชีวิตคนไทยได้ชุ่มฉ่ำตลอดมา จึงทำให้ดอกบัวที่เหี่ยวเฉากลับกลายเป็นดอกบัวที่บานสะพรั่งในหัวใจคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงความหมายของดอกบัวที่ชาวไทยใช้ถวายสักการะแด่พระพุทธองค์ และลำดับที่ลดหลั่นกันของดอกบัว ที่ล่องลอยโผล่พ้นผิวน้ำคือ ปริศนาธรรมที่บ่งบอกถึง การเป็นบัวเหนือน้ำของคนไทยจากคำสอนของพระองค์
 
2nd Floral Station: Rainfall
    This Lotus Flower Station is inspired by the wilt lotus offered to King Bhumibhol by the old Thai village woman known as “Yai Toom” or Granny Toom who patiently waited among other Thais in the hot sun to honour King Bhumibhol with the lotus she had picked up, and the King, regardless of how burnt and dry the lotus was, gently and lovingly accepted her flower.
    His acceptance of her small, poor lotus offering was like the streams of love and care He had for His Thai people and shared similarities with rainfall which gives life to all plants, including lotus flowers, all over the nation. It is of some significance, that the lotus is a kind of flower Thais usually reserve as an offering to Buddha. Lotus flowers arranged in different steps also represent Buddha’s teachings which lead Thai people to live good lives from generation to generation.
รอยเท้าพ่อ (The Imprint)
ซุ้มที่ 3 ชื่อซุ้ม “รอยเท้าพ่อ”
    ซุ้มดอกไม้ที่จัดทำขึ้นเป็นรูปทรงทิวเขาทางภาคเหนือ ประดับด้วยดอกเบญจมาศ ดอกมัม และดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดซึ่งปัจจุบันเป็นดอกไม้เศรษฐกิจของไทย เพื่อสื่อความหมายถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรม เปลี่ยนพื้นดินภาคเหนือจากไร่ฝิ่นมาสู่สวนดอกไม้และพืชเมืองหนาว สร้างอาชีพ รายได้ให้กับเกษตรกรชาวเขาเผ่าต่างๆ อยู่ดีกินดี มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในทั่วทุกผืนป่าของแผ่นดินไทย
 
3rd Floral Station: The Imprint
    This floral station is extraordinary, designed and arranged using a variety of chrysanthemums(called benjamas in Thai language) and other various kinds of cool-climate flowers from the breath-taking mountainous areas of the northern region of Thailand. In the past these flowers were not able to be grown in Thailand, but now are, under the King’s Royal Projects, and have been a major source of income for Thai hill-tribal agriculturists.
    This arrangement represents the King’s caring and brilliant vision in transforming the poor and ruined ground affected by opium planting to be rich and productive. This vision has not only brought life back to the earth, but has also provided life-supporting sustenance to His beloved Thai people.
บ้าน (Home)
ซุ้มที่ 4 ชื่อซุ้ม “บ้าน” (Home)
    ซุ้มดอกไม้ที่จัดทำพวงดอกไม้ขึ้นเป็นรูปทรงของดอกดารารัตน์จากดอกรัก โดยจัดทำเป็นจำนวน 77 ดอกในรูปฟอร์มของแผนที่ประเทศไทย เพื่อสื่อความหมายถึง พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ เพื่อพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย พ่ออันเป็นที่รักของคนไทยเหมือนดังที่พระองค์พระราชทานความรักให้กับคนไทย ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมา
 
4th Floral Station: Home
    With 77 golden daffodils (called dararat in Thai language), the station is arranged to represent the everlasting love and gratitude of Thai people in the 77 provinces of Thailand towards King Bhumibhol, the Father of the nation, who throughout His life demonstrated continuous devotion to His beloved people.
    The flowers also represent offerings of respect from individual Thai’s to the Father for His journey from His beloved nation to heaven, the place where He belongs.
๙ (King Rama IX)
ซุ้มที่ 5 ชื่อซุ้ม “๙” (King Rama IX)
    ซุ้มดอกไม้ที่จัดทำขึ้นด้วยดอกดาวเรืองสว่างสดใส ซึ่งเป็นสีประจำรัชกาลของพระองค์ เรียงร้อยเป็นม่านระย้าอย่างงดงาม เมื่อผู้ชมมองจากมุมหน้าตรงของซุ้มประตู จะเห็นเป็นรูปทรงของเลข ๙ คือเลขประจำรัชกาล ความเรืองรองของสีเหลืองดอกดาวเรืองยังสื่อความหมายถึงความรุ่งเรืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยใดและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทั่วโลกยกย่องให้เป็นพระราชาเหนือพระราชา
 
5th Floral Station: “King Rama IX”
    Using thousands of marigolds (called daow-reung in Thai language), this station is radiant and beautifully arranged as floral curtain in King Bhumibhol’s colour, yellow. The Thai number nine (๙) which is clearly seen from the entrance of the station indicating the number of the King in the Chakri Dynasty.
    In addition, the bright yellow colour of the marigolds represents the nation’s greatest period of peace and prosperity, which had not been attained in any former time, resulting in the King being referred to as ‘King of Kings’.
มณฑารพ (Montharop)
ซุ้มที่ 6 ชื่อซุ้ม “มณฑารพ”
    ซุ้มดอกไม้ที่จัดทำขึ้นเป็นรูปทรงประตูสวรรค์ โดยมีดอกมณฑารพ ดอกไม้ทิพย์ที่มีถิ่นกำเนิดในแดนสวรรค์ ร่วงโรยอยู่ที่ช่องประตู ครั้งใดมีเหตุการณ์ที่ทำให้แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นถึงชั้นฟ้า ดอกมณฑารพ ก็จะโปรยปรายผ่านแดนทิพย์สู่โลกมนุษย์ ดังนั้นประตูสวรรค์แห่งนี้จึงประดิษฐ์เป็นดอกมณฑารพโปรยปรายลงมา ด้านข้างประตูสวรรค์รายล้อมด้วยเทือกเขาดอกไม้สีขาวและช้างเผือกเครื่องเชิดชูเกียรติประดับบารมีของพระมหากษัตริย์ เพื่อสื่อความหมายถึงพสกนิกรชาวไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ เพื่อพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและจะน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตดุจดังความฝันอันสูงสุดของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย
 
6th Floral Station: “Montharop”
    The station is designed to represent the gate to heaven with ‘montharops or heavenly flowers’ on the approach. According to Thai belief, montharops are sent from heaven to earth only when heaven acquires earth’s agony. Because the departure of King Bhumibhol from earth to heaven has caused Thai people to experience such great agony, heaven has sent montharops.
    Each side of heaven’s gate is decorated with cascades of white flowers and small groups of white elephants – the Kings’s creature, representing Thai people’s everlasting love, gratitude and respect for the King who is on His journey to heaven. It also represents the commitment and promises of Thais to observe and apply His policies to each day of their lives.
Photographers: Artyphoto and Saksiri Photography
Motion Picture: Flowersroadstudio
Joe Rainforest

Previous Posts


 • 6 ตุลาคม 2020
 • 334 Views

ผสานธรรมชาติและมนุษย์ให้เป็นหนึ่ง เพื่อสะท้อนตัวตนและส่งพลังบวกในวันที่ว้าเหว่

 • Art
 • Siri P.
 • 334 Views

หมู่มวลผีเสื้อบินวนอวดโฉมล้อสายลมอ่อน ฝูงนกสยายปีกบนฟากฟ้า เหล่าไม้ยืนต้น ไม้ใบ รวมถึงไม้ด

 • 1 ตุลาคม 2020
 • 909 Views

ดอกไม้ประจำเดือนตุลาคม

เดือนตุลาคมเป็นเดือนของดอกอะไร     ย่างเข้าสู่เดือนที่สิบของปีขณะที่ฝั่งซีกโลกตะ

 • 30 กันยายน 2020
 • 417 Views

นิทรรศการดอกไม้บานที่อัลคาทราซ

ตราบใดที่ดอกไม้ยังไม่หมดไปจากโลก-คุณก็ไม่อาจกักขังเสรีภาพได้     เสรีภาพก็เหมือนดอกไม้, ต่

 • 28 กันยายน 2020
 • 1536 Views

9 วิธียืดอายุดอกไม้ให้เบ่งบานนานกว่าที่เคย เพราะความสวยชะลอได้

รั้งดอกไม้อย่างไรให้อยู่กับเราได้นานที่สุด     กลิ่นหอมธรรมชาติที่ซึมแทรกเข้าไปช่วยบำบัดส่

 • 21 กันยายน 2020
 • 465 Views

ดอกไม้ยักษ์ในรังนก

คำเตือนจากธรรมชาติว่า “มนุษย์ไม่ใช่ศูนย์กลางของทุกสิ่ง”       “เกิดเป็นคนนั้นยิ่งใหญ่ และป

Recent Posts


ภาพถ่ายดอกไม้จมน้ำ เบลอเส้นจำกัดระหว่างโลกความจริงและห้วงความฝัน

เมื่อความสดชื่นของดอกไม้ รังสรรค์มื้ออาหารให้น่าทานกว่าทุกครั้ง

ดอกไม้ไร้สมมาตร จากปลายพู่กัน ‘ราเชล รุสช์’ ศิลปินชาวดัตช์สู่ภาพวาดดอกไม้แหวกขนบศิลปะ

RakDok Playground : Ep. 4 มหัศจรรย์แดนมาลี (ถ่ายภาพเล่านิทาน ตอนที่ 2)

RakDok LaLagoon (รักดอก ลาลากูน) | Scent (กรุ่นกลิ่น)

RakDok Playground : Ep. 3 Black Butterfly