Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

RakDokLiving


 • 8 สิงหาคม 2020
 • 330 Views

“ดอกไม้ในวิถีชุมชน” คุณคิดอย่างไรกับนิทรรศการในครั้งนี้

บทสรุปนิทรรศการ RakDok Floral Weeks l ดอกไม้แรก(ยิ้ม)แย้ม ในชั่วขณะหนึ่งที่วิถีชุมชนถูกผสม

 • 22 มิถุนายน 2020
 • 396 Views

ปรุงอากาศให้บริสุทธิ์ด้วยดอกไม้ ใครว่าความสวยมักไร้ประโยชน์

    สวยทั้งรูป จูบก็หอมบริสุทธิ์     หลายคนมักปรามาสว่าความสวยนั้นไร้ประโยชน์ หากที่จริงแล

 • 16 มิถุนายน 2020
 • 1105 Views

Cafe’ aux Fleurs สีสันวิถีชุมชน : RakDok Walk

Cafe’ aux Fleurs สีสันวิถีชุมชน การเปลี่ยนจากการเดินห้างสรรพสินค้ามาเป็นเดินในย่านที่มีเสน

 • 8 มิถุนายน 2020
 • 643 Views

Dandelion Magic ภารกิจดอกไม้ของคุณชายข้างถนน

 • Living
 • ศิริจินดา
 • 643 Views

    แดนดิไลออนไม่เคยถอยชีวิตเพื่อหนีความตาย 1     ภาพคนต่อแถวยาวเหยียด

 • 26 พฤษภาคม 2020
 • 660 Views

ดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ เมื่อริวอิจิ ซากาโมโตะบรรเลง

 • Living
 • Jitivi Banthaisong
 • 660 Views

    ดอกไม้สำหรับซากาโมโตะคืออะไรกันแน่ “สาบานว่าไม่ได้กวนประสาทเค้า พี่คิดแบบนั้

 • 26 พฤษภาคม 2020
 • 549 Views

Plant Therapy ประโยชน์ทางจิตใจจากการปลูกต้นไม้

 • Living
 • พัธรพงศ์
 • 549 Views

    ต้นไม้ให้เรามากกว่าออกซิเจน     ไม่น่าเชื่อว่าในช่วงกักตัวอยู่บ้าน

 • 25 พฤษภาคม 2020
 • 1433 Views

ดอกไม้หลากสัมผัส กับวันว่างที่ Cafe’ aux Fleurs

 • Living
 • Joe Rainforest
 • 1433 Views

    “กาแฟดอกไม้”     ตัวอักษรที่เขียนขึ้นจากลายมือเจ้าของร้าน เขียนแปล