Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

Flower Gallery


 • 27 กรกฎาคม 2020

ลั่นทม

 • 21 กรกฎาคม 2020

กล้วยไม้แวนด้า

 • 21 กรกฎาคม 2020

ลิ้นมังกร

 • 10 กรกฎาคม 2020

พิกุล

ด้วยลักษณะของดอกเกร็ดเล็กๆ สีขาว เมื่อแก่จึงจะมีสีน้ำตาลอมเหลือง แลดูคล้ายสีทอง คนไทยจึงเช

 • 9 กรกฎาคม 2020

ดอกรัก

 • 8 กรกฎาคม 2020

กุหลาบมอญ

พอหันมามองความจริง ณ ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ แหล่งค้าส่งดอก ไม้แห่งใหญ่ที่สุดของบ้านเรา ดอกกุ

 • 7 กรกฎาคม 2020

หงอนนาค

 • 6 กรกฎาคม 2020

บานชื่น

 • 5 กรกฎาคม 2020
 • 690 Views

ดาวเรือง

    'ดอกดาวเรือง' ภาษาเหนือบ้านเราเรียกด้วยสําเนียงน่ารักว่าดอก 'คําปูจู้' เหมือนสืบเชื้อส

 • 4 กรกฎาคม 2020
 • 3217 Views

ดาวกระจาย

    แม้ 'ดอกดาวกระจาย' ในสกุล Cosmos (คอสมอส) จะมีถินกําเนิดเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้